Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун

Занятие 5

Помогнете на лекаря си

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите на около 20 градуса

2. Бройте от 100 до 1. Правете го безмълвно, т.е. мислено. Спирайте около секунда меж числата.

А. Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и привлекателен.

А Запитайте се мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете мозга си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун тялото и мозга си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така."


Само лечението не замества професионалното исцеление

Доверие в лекаря, тихо Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отношение и оптимизъм от­носно вашето изцеление са трите главни фактора за една добра атмосфера за възстановяване.

По-късно мисловните процедури, които помагат да излек­увате всяко отклонение в здравето, ще Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се превърнат в массивно средство за възстановяване. Но не трябва да се приема, че ще заместят предписанията на лекаря ви. По-скоро те ще бъдат начин да помогнете на лекаря си Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да ви излекува.

Препоръчвам винаги, когато се използват техники на Ме­тода Силва за здравето, то да става под наблюдение на ва­шия лекар. Той либо тя работи в материално измерение. Вие работите Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун в духовно измерение.

Защо изобщо е нужно да се използва духовното из­мерение? Отговорът е, че когато нещо неосезаемо причи­нява химическо неравновесие, нищо осезаемо няма да про­тиводейства повсевременно Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.. Неосезаемите причини за химичес­ки дисбаланс в тялото са чувства, дела и емоции на безпокойство, обсъждани по-горе. За възстановяване на рав­новесието са нужни отпускане и лекуващи мисли. Чувствата на безпокойство могат Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да се заместят с духовно състояние на спокойствие, докато лекарят може да помогне само с облекчаване на симптомите.

Един предприниматель, който се тревожи и развива язви, може да бъде лекуван и Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да се намали неразположението му. Но ако вълненията му продължават, той не премахва причина­та за стомашна язва. Така че дори да разполагате с опитен спец, вашето здраве до голяма степен зависи от вас самите Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

Вие и вашият лекар сте едно цяло.


Конкретни начини да помогнете на лекаря си да ви лекува.

Лекарствата, предписани от лекари, имат обективна роля при коригиране на на физическом уровне проблеми Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Те действат отвън, от материалните нива, навътре към духовните нива. Съзна­нието има духовна роля при коригиране на тези проблеми. То действа отвътре навън, от духовните към материалните нива.

Веднага щом приемете Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун лечущее средство, трябва да влезете в ал­фа ниво. Визуализирайте здравословното състояние и си представете, че лекарството отива там, където трябва и из­вършва това, за което е предназначено. Така вие подготвяте духовните Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун нива да реагират в съгласие с материалните. Ле­чението се ускорява. Духовните нива допускат лекарствата .*а отстраняване на здравословните проблеми. Духовно и ма­териално си сътрудничат за вашето възстановяване Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

При здравословен заморочек дори само влизането в алфа ниво лекува. Препоръчвам ви, когто сте болни, да влизате в алфа ниво три пъти на ден, като всеки път оставате там по 15 мин. Най-доброто време за Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун това е сутрин, след събу­ждане, на обяд след храна и вечер преди заспиване. Това са моментите, в които вие най-вероятно вече сте отпуснати и следователно сможете да действате в Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун алфа ниво по-съзида­телно.

Идеалният пациент за всеки лекар е духовно и на физическом уровне спокойният и който е в алфа. За разлика от изпълнения с опаски, напрегнат и превъзбуден пациент Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, първият има оптимална полза от всяко лечущее средство.


Вашият напредък

Сега се учите да контролирате физическата си дейност, дейността на мозъка, съзнанието си, визуализацията и съ­действието й за откриване на здравословни Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун проблеми и дяс­ното мозъчно полукълбо със способността му да решава здравословни проблеми. Когато имате заморочек със здраве­то, алфа ниво ви помага да го прехвърлите от видимата област на тялото Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун към невидимата на мозга. Въображението може да коригира неувязка в невидимата област на разума и да го прояви във видимата област на тялото.

Контролът на алфа ниво и използването на контролирано въображение създават здраве Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Вие сможете да постигнете то­зи контрол, като изпълнявате сутрешните си упражнения за броене вспять и визуализация. Когато овладеете контрола над вашите мисли, ще сможете да се отпускате на физическом уровне и Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун умствено и ще откриете центъра на мозъчно-честотния спектър, където разум и сетивни възприятия се настройват към дясната половина на мозъка. Това полукълбо е седалището на въображението, а то е творяща Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун енергия.

Вие създавате промени от вътрешния към външния свят, от духовния към физическия.

Утре сутринта, когато затворите глаза, когато ги завъртите леко нагоре и започнете да броите вспять, ще предизвикате следната Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун серия от явления:

• вашето тяло се отпуска;

• вашето съзнание се отпуска;

• мозъчната честота намалява;

• задейства се дясното полукълбо.

После, когато започнете да визуализирате для себя си здрав -т.е. когато поемете към въображаемо Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун пътешествие през тялото си, като си представите, че всички части и органи работят отлично, ще е задействана още една серия явления:

• вашата представа е приета като необходимост;

• духовният мозг променя енергийното ви тяло Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун;

• промяната в енергийното тяло започва да се изявява във физическото;

• онова, което проектирате мислено, се материализира и става реално.

Алфа - спокойното ниво на мозга, произвеждащо от 7 до 14 пулсации в секунда Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, с основна честота 10 - дава възмож­ност на разума да се съгласува и с двете мозъчни полукълба, нещо, което не се прави в състояние на бодрост либо в бета ниво. В алфа умът има громадна сила Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Може да открие здрав­ни проблеми, дори преди те напълно да са се изявили в бета либо във външното физическо измерение и може инт­уитивно да знае, че нещо се нуждае от Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун внимание. Вие мо­жете с дясното полукълбо да откриете проблеми, преди да е възможно да ги доловите с лявото. Така е, защото дясната част на мозъка действа на причинно ниво, а Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун лявата на ниво следствие.

И така, вие сможете да помогнете на лекуващия си лекар, като му предложите възможните профилактични процеду­ри. Лекарят ви може да не подкрепи обязательно необходи­мостта от Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун тези процедури, но когато му обърнете внимание, убедени в тяхното силно въздействие, той либо тя може да приеме становището „Разбира се, защо не?"


Занятие 6

Преодоляване на стреса

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун към веждите на около 20 градуса

2. Бройте от 100 до 1. Правете го безмълвно, т.е. мислено. Спирайте около секунда меж числата.

А. Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А. Запитайте се мислено: „Защо имам този Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на физическом уровне заморочек?" После оставете разума си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун мислено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така."


Усъвършенстване в овладяване на стреса

Източникът на стрес е външният на физическом уровне свят. Вът­решният духовен Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун свят е източник на спокойствие. Тъй като има връзка с духовния свят, дясната част на мозъка има бо­гати припаси, които предлага на лявата част и неспокойния външен свят. Тези припаси са средство Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун за овладяване на стреса.

Неотдавна Националният конгрес на католическия метрополит възложи проучване за здравословното състояние на свещениците в САЩ. Около 4600 свещеника участваха в това първо изследване „в дълбочина" на здравето Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун им чрез обследване на субективните им усещания.

Проучването установи, че свещениците са обекти на съ­щите болестни състояния, които засягат и останалата част от населението. Но те, въпреки че работят повече часове, все по-бързо Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се възстановяват. Справят се добре с работата си и след обичайната възраст за пенсиониране и живеят по-дълго от другите хора, като в по-напреднала възраст се стремят все повече към Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ведрина и спокойствие. Свещени­ците са склонни към съзерцание, а съзерцанието е духовно състояние, което предпазва от стрес.


Безпокойството и зачестяването па злополуките

Безпокойството е главната причина за здравословни проблеми, включително и злополуки Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

Безпокойството е убиец.

Ако стресът не ни порази по един начин, ще го направи по друг. Просто няма как човек да съществува съвместно със стрес. Хора, които преживяват събития, свързани със силно безпокойство Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, често впоследствие претърпяват пътни злополуки, нещастни случаи либо падат.

Хора, които са повсевременно в стрес, често са предразполо­жени към злополуки.

Домакинята, бързаща да приготви обяд (беспокойна в мо­мента), порязва пръста Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си. Младеж, който мрази да коси тре­ва, ранява ръката си с косата. Колата на мъж, сърдит на супруга си (безпокойство), се подхлъзва и се блъска в стълба.

Безпокойството намалява нашето хладнокръвие Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и усеща­ния. Колкото повече използвате вашето алфа ниво, толкова по-добре ще осмисляте и ще се контролирате. Ножът не се изплъзва. Не ви заплашва неудача. Кормилото е под вашия умел Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун контрол.


Как да се избавите от органични неразположения

Безпокойството е причина за здравословни проблеми, за болести с всякакви имена. По-добре е да се справите с тре­вогата, отколкото с неправилното функциониране на бъбрека Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, защото е по-добре да изкоренявате неувязка, отколкото да го оставите да се разраства, с което на собственный ред също трябва да се справите.

Хора, които вземат съдбоносни решения, са Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун под громаден стрес и преживяват голямо напрежение. При тях се увели­чават болестите, депресиите и други неразположения. Авиодиспечери, служители на правозаконната защита, държав­ници - всички те са под съсипващ напор, който ги спъва при Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун вземане на решения, намалява творческите им способ­ности, внася преумора в семейния и в личния им животик.

Не е достатъчно да можем да релаксираме, когато „ни обстрелват". Все пак Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и тогава може да ни „ранят". Трябва да знаем как да лекуваме раните. Раните, разбира се, са болестите и заболяванията, така обичайни в днешно време. За да го постигнем, ще трябва да развием способността Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да фокусираме вниманието си върху определен здравен заморочек.Тогава ще можем да се концентрираме върху решени­ето му. Тази концентрация не е усилената умствена дейност, за която обикновено се сещаме, когато чуем Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун самата дума. Никакви подпрени глави и никакви дълбоко набръчкани чела. Съвсем не. В замяна Методът Силва ни помага да използваме концентрацията, появяваща се при тихо съсредоточаване. При нея се включва по Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун-голяма част от интелекта. В това състояние се повишава способността ни да стигнем до решението, което ще помогне да отстраним конкретен здравословен заморочек.

Методът Силва увеличава възможностите ни да приемаме духовни зания. Когато Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун вземаме решения относно здра­вето, можем по-пълноценно да използваме чувства, предс­тави и други духовни пътища, свързващи ни с интелекта.

Трагедията на съвременното човечество е, че е твърде заето и не намира Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун време да релаксира и разсъждава. Когато д-р Саймънтън започва да помага на раковоболни пациенти в Тексаската си клиника, заприиждат хора от цялата страна за помощ. Като начало болните Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун посещават ориентировъчна лекция, за да узнаят какви са процедурите. Когато разбрали, че ще трябва да релаксират и да използват въображението си, повечето от тях напуснали, не желаели да участват в собственото си възстановяване.

За щастие Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, не сте с такава умствена нагласа, защото ако бяхте, щяхте доста отдавна да изоставите книгата. Вие на­истина желаете да отделите няколко минути сутрин и да броите вспять, за да достигнете алфа Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун.

Ако всички ние трябваше да използваме дясното полу­кълбо като духовенството, щяхме да можем да живеем по-дълго и по-съзидателно. Времето, прекарано в молитва, размишление и съзерцание с дясната част на Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун мозъка подсилва алфачестотите. Времето, прекарано в помощ на другите, съ­що благоприятства за включване на дясното полукълбо.

Има искрица надежда в съвременния свят. Може би с бавно налагащото се признание на ползата Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от самовглъбяване, хората повече се отдават на съзерцание, размишление и молитва. И все пак дясното полукълбо се нуждае от добър медиатор с обществеността.

Все повече семинари обучават в управление на стреса. Провеждат Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се под спонсорството на търговски организации, професионални дружества, болници либо частни сдружения. В семинарите се показват филми за стреса, четат се лекции. Тяхното послание е: „Малко безпокойство ще ви помогне. Много безпокойство Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ще ви унищожи".

Семинарите снабдяват участниците с психологични тес­тове за самопознание, които могат да се сравнят с компю­търни профили на стреса. Всичко това засяга лявата част на мозъка, но Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун не може да се каже, че лекува. Лечението в тези семинари е в упражненията за намаляване на напре­жението, дълбокото дишане и техниката за релаксация. Някои дори започват да показват Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун техники за визуализация, като участниците мислено виждат для себя си спокойни и без-дейни. Други включват положителни твърдения, докато участниците са в релаксация.

Напълно е възможно някъде в предисторията на подобни семинари да се Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун натъкнете на обучение по Способа Силва. Влиянието на 5 милиона експерти в овладяване на стреса не може да се отхвърли. Очакваме, че въздействието им върху останалата част на света ще продължи. Хората скоро ще Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се включват в семинари, за да се лекуват - само като използват дясното полукълбо, което овладява стреса, твори, разкрива духовния мир и лекува.


Профилактични мерки за недопускане на стрес

Предполага се, че отслабването Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на имунната система е главният причинител на сериозни заболявания от така на­речените неизлечими болести като рак, левкемия и др. От­слабне ли имунната система, животът е застрашен. От как­во Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отслабва? Досега един отговор на този въпрос е многок­ратно потвърден. Стресът.

Нека разгледаме три основни причини за стрес:

1. Вина. Когато вършите нещо нередно либо нещо, което об­ществото приема за нередно и продължавате Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да го прави­те, вие си докарвате отслабване на имунната система. Възможно ли е отчасти това да се отнася до пушенето?

^ 2. Голяма загуба. Когато погубите нещо либо някой много Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун скъп за вас и загубата е безвъзвратна, вие преживявате ужасен стрес, който също предизвиква отслабване на им­унната система.

3. ^ Да работите либо живеете в неприятна обстановка. Това е хроничен стрес. Знае се, че хроничният Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун стрес причинява отслабване на имунната система.

Има още много причини за стрес. Влиянието им върху имунната ви система може да бъде либо да не бъде критично. Това зависи до голяма степен Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от продължителността либо значимостта. Ако чакате автобуса и закъснявате за работа, всяка секунда може да причинява'стрес, но след няколко минути автобусът пристига. Не е много возможно времен­ният стрес да остави смотри Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун във вас. Казва се, че ако някой ви дължи хиляда долара, това е негов заморочек, той се без­покои. Но ако същият този човек ви дължи един милион долара, това е вече ваш Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун заморочек, вие ще се безпокоите. Колкото по-голям е проблемът, толкова по-силен е стресът.

Щом понимаете причините, какво сможете да направите за стреса? Разумеется отговорът е: да имате такая Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун поведение, което да не ви кара да се чувствате виновни, обязательно да работите и да живеете в мила обстановка, да приемате погубите си философски и да решавате малките проблеми, преди те да Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун са станали големи. Такъв съвет лесно се дава, но тяжело се приема либо прилага. Не винаги контролираме така внимателно животика си.

Но контролираме либо би трябвало да контролираме мозга си. С Способа Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун Силва вие сможете умствено да се програми­рате, за да промените нежеланото поведение. Сможете да се програмирате да приемате загубата и да навлезете в по-висши нива на материално притежание либо отношения. Сможете Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да решавате проблеми, големи и малки, в алфа ниво. Докато чакате резултати от програмирането, сможете да влизате в алфа ниво 3 пъти на ден по 15 минути и да се наслаждавате на ведрина Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, успокоение и „почивка" от напре­жението и същевременно да подсилвате имунната си система.


Последствията от отрицателни мисловни образи:

Ако някога сте заставали пред зъбите на отровна кобра, само като си я Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун представите, сможете да предизвикате отде­лянето на адреналин, изпотяване, силно сърцебиене, сякаш кобрата наистина отново е пред вас.

Ако сте стояли срещу ревнива съпруга, озъбен шеф либо разярен полицай, представите ли си преживяното либо се Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун разтревожите да не се случи отново, сможете да накарате хормоните да ускорят функциите на тялото, все едно, че наистина сте в критичен момент. Белите ви дробове вдиш­ват по-бързо. Покачва Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се кръвното ви налягане. Сърцето ви препуска. И вашите бели кръвни телца, бойната армия на тялото в сражението срещу болестите, са подтиснати.

Колкото повече се съсредоточавате в ужаса и тревогата, толкова Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун повече вредите на тялото си. В статия за хора със сърдечно-съдови заболявания д-р Д.Орниш от Медицинския институт в Харвард, казва: „Когато сте ядосани, тревожни либо уплашени, кръвното ви налягане Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и сърдечният пулс мо­же да се повишат драматично, много е возможно артериите ви да направят спазъм - тромбоцитите се стремят да се групират и задръстват кръвоносните съдове."

Ето някои мисловни образи Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, които обикновено се задър­жат и причиняват нежелани реакции в тялото:

• ще погубите службата си и нямате никакъв шанс;

• ще направите сърдечна криза либо ще се разболеете от рак либо

• някоя друга сериозна болест;

• през нощта Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ще ви нападнат на улицата;

• домът ви ще бъде претърсен и обран;

• съпругът ще ви изневери;

• ще се погубите;

• ще има ядрена война;

• на старини ще бъдете самотни;

• нещо страшно ще Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се случи с някой любим човек;

• цената на инвестициите ви ще падне либо няма да струват нищо.

Ако се измъчвате повсевременно, може да увеличите този не­пълен списък с допълнителни ситуации.

Как тялото Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ви ще реагира на мисловните представи, за­виси от това, какви усещания са причинили предишни преживявания.Личното ви минало програмира реакциите на тялото ви към тези страхове. неспособността да Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се справяте с потенциална опасност, която имате предвид, и чувството за безпомощност пред нея, може да доведе до следното:

• депресия;

• спад в мозъчната работоспособност;

• подтискане на имунната система;

• развиване на болестен синдром.

Един от Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун нашите изследователи д-р Ричард Макензи в едно издание на „Седмичен бюлетин Силва" обяснява как Мето­дът Силва може да попречи на тази последователност:

„Той ни осигурява развитие и усъвършенствуване на фак Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­тора сетивност, който разпознава стреса и напрежението. Дава ни възможност да въведем познавателен контрол на възприятията, за да избягваме състояние на безпомощност. Разрешава ни да променяме отрицателно емоционална ре­акция Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, като депресия.

И накрая, ако е нужна медицинска намеса, лечени­ето може да се проведе по-успешно."


Вяра в заболяване и очакването му

Хора, които очакват и вярват, че са направили нещо, за да се разболеят Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, действително могат да породят болести.

Може би са ви казали, че ако седите на течение, ще си изкарате някоя настинка и вие сте приели това твърдение като факт. Така е Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун прието, то става част от вашата система-убеждение. Следващия път, когато седнете на течение, вашето убеждение ще провокира настинка. Понимаете истори­ята по-нататък. Тъй като сте подсилили причинно-следствените връзки в Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун системата си на убеждение, щом седнете на течение, вече сте съвсем сигурен, че ще настинете. И наистина настивате.

Винаги си има вируси и микроби. Те се контролират от имунната ни система. Но с умствена Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун дейност сможете да обуздаете либо да разпуснете имунната си система. Лекарите все повече възприемат идеята, че умът може да лекува, но от десетилетия знаят, че може и да ни Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун разболее.

Отрицателните очаквания ни разболяват. Положителните ни лекуват. И двете действат еднакво добре. Когато се под­силят, стават все по-действени. Можем да ги засилим, като ги потвърждаваме с думи либо като Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун слушаме други да ни ги потвърждават. Изпитаните резултати, както и визуализаци­ята и въображението също ги засилват.

преглежда пациента и му изписва рецепта. Пациентът тръг­ва към аптекаря, изпълнява си рецептата и следва указани Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­ята, возможно „вземайте по две пилюли на всеки 4 часа". Болният се възстановява. Това, което не знае е, че лекарят не е могъл да открие нищо нередно. Рецептата лупила просто захарно хапче Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Но вярата, че е лечущее средство, че лекарят е пред­писал правилното исцеление и то ще оправи неувязка, си е свършила целебната работа. Този ефект е познат като плацебоефект. Лекарят предписва, знаейки Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, че умът на паци­ента ще изпълни задачата. И той я изпълнява.

Вие също сможете да впрегнете тази лекуваща сила на разума, за да помогнете на другите и на для себя Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си.


Занятие 7

Да лекувате другите

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите на около 20 градуса.

2. Бройте от 100 до 1. Правете го безмълвно, т.е. мислено. Спирайте около секунда меж числата.

А. Започвайки Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А. Запитайте се мислено: „Защо имам този на физическом уровне заморочек?" После оставете мозга си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си, че си прощавате един на друг. Вижте мис­лено прегръдка либо ръкостискане, усмивки и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ще поддържам тялото и мозга си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям се по-добре от преди. И наистина е така."

Д-р Рупърт Шелдрейк, един от няколкото Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун учени, изслед­ващи тази област, вярва, че всички ние участваме в едно информационно поле, парадокс, който той обяснява като морфогенетично поле. То напомня колективното несъзна­телно на Юнг. Дори може Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да е това, което се нарича по-висша интелигентност. Първите експерименти потвържда­ват съществуването на полето и вероятността то да може да се програмира от човешкото подсъзнание, а от своя стра­на Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун може и да ни програмира. Втората дейност би лупила ед­наква с умствената дейност, подобряваща нашето здраве и здравето на другите.

Ето една ординарна формула, която сможете да използвате, за да помагате Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун на для себя си и на другите:

1. Влезте в алфа ниво.

2. Засилете вашето желание, вяра и очакване да помогнете с мисъл и думи.

3. Подкрепете ги с визуализация и въображение.

Да разгледаме тези три Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун фази по-подробно:

Първо, затворете глаза, обърнете ги леко нагоре и бройте вспять от 100 до 1.

Второ, мислено си потвърдете желанията. Ако сте болен, мислено потвърдете отново желанието си да оздравеете. Ако приятел Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун либо роднина е болен, мислено потвърдете от­ново желанието си той либо тя да оздравее. После заявете наум, че това ще се случи наистина, че ето, вече се случва.

Трето, мислено вижте че Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун то действително се случва. Нап­равете това в две фази: най-напред визуализирайте засегна­тата област на тялото и после си представете, че тази област си възвръща нормалното състояние.

Завършвате сеанса.

Може Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ли да има нещо по-просто? Влезте в алфа; потвър­дете желанието си с вяра и очакване; визуализирайте със­тоянието и си представете лечението му. Целият процес ще отнеме Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун две минути и няма да ви струва нищо. Дали това не е, което би трябвало да се научим да правим в детската градина?


Накратко за оздравителните фази

Винаги се е знаело, че поддържането на отрицателна умствена Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун нагласа поражда отрицателни на физическом уровне състоя­ния. Сега знаем, че хора, поддържащи положителна умстве­на нагласа, рядко се разболяват.

Но какво е положителна умствена нагласа? Този въпрос може да има много Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун отговори. К примеру, ако сте „доволният Чарли", вие имате положителна умствена нагласа. Има много видове розови очила, през които сможете да гледате. Обаче, въпреки че одобрявам всички оптимистични гледни точки, не винаги Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун са съвместими с Способа Силва. Този Способ включва три специфични страни на положителното мислене: положи­телно желание, положителна вяра и положително очакване. Ето градивните елементи към по-добро здраве; те Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун създават душевната атмосфера, от която се нуждаем, за да приложим удачно останалата част от методиката.


Два способа

Специалният лечебен Способ Силва се използва за здра­вословни проблеми, локализирани в тялото. Стандартният лечебен Способ Силва Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се използва за общи здравословни проблеми и за повтарящи се упорити местни проблеми. Спе­циалният лечебен Способ Силва се води под името „полагане на ръце". Нито единият, нито другият се признават от про Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­фесионалната медицина като ортодоксални (общоприети) методи на исцеление. Все пак непризнатите, народните и холистичните лечебни методи стават популярни в цял свят. Пристигат съобщения, че някои здравословни проблеми, ко­ито не Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун реагират на традиционни начини на исцеление, се под­дават на холистични начини. Законите, засягащи холистичните методи в различните страни и държави, са различни в зависимост от тяхното вероизповедание. Преди да изпол­звате Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун специалния Способ за исцеление Силва, обязательно се осведомете за всички местни ограничения в тази област.

К примеру веднъж, когато преподавах холистични техни­ки на курсисти от Способа Силва в Буенос Айрес, Аржен Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун­тина, щях да демонстрирам на човек. Но един от присъст­ващите ме предупреди, че в Аржентина полагането на ръце е нелегально.

„Днешното занятие свършва в 7 ч. вечерта - обявих аз. Ще остана един час Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун повече, за да предам тези техники само на лекарите".

Двадесет и седем лекари от групата останаха да обучат методите. В края на инструктиращата лекция един лекар каза: „ Преди девет месеца Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун претърпях автомобилна катас­трофа. Пострада опашната кост. Лекуван съм с всичко поз­нато на медицината, но все пак эмоциям болка. Дори сега. Тези техники ще ми подействат ли?"

„Подходящо време е да разберете" - отговорих Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун аз.

Един друг лекар пожела да приложи техниката. Преповторих фазите с него. Той изпълни „специално поставяне на ръката", което продължава само от три до пет минути. Ко­гато свърши, помолих лекаря-пациент да Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се прегледа сам. Това той направи щателно, като се движеше в разни посоки. Накрая изтърси: „Цели 90 на 100 от болката е изчезнала. Понимаете ли, това нещо наистина действа."

По-рано същия Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ден бяхме обсъдили факта, че енергията, използвана в полагане на ръцете е същата, която се задейс­тва, когато Юри Гелер от Израел превива лъжици с мозга си. Напомних на лекаря, че лъжицата сама продължава Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун да се изгиба след като Гелер я остави. „Не се учудвайте, ако до утре сутринта болката напълно изчезне.". Веднага щом се събрахме на следващия ден, този лекар стана - „Болката изчезна Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун напълно". Ръкопляскаха му Бол­ката, хронична либо остра, не ни е наследие, както която и да е болест. Наследие ни е отличното здраве. Трябва да си го изискваме.

Човешките ни възможности да се Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун разболяваме са изпол­звани докрай. Болниците ни са волшебен бизнес, фармацев­тиката е цъфтяща промишленост. Разходите на хората и на щатските правителства са огромни. Разходите на федерал­ното правителство са абсурдни Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Но нашите човешки въз­можности да се лекуваме сами и да се поддържаме здрави са чуть докоснати. Те едва-едва започват да се приемат Милионите завършили Силва са само капка във ведрото на* човечеството Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун. Нужно е всеки да осъзнае способността си да лекува для себя си и другите.


Занятие 8

Човекът - лечител

1. Затворете глаза и леко ги завъртете нагоре към веждите на около 20 градуса.

2. Бройте от Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун 100 до 1. Правете го безмълвно, т.е. мислено. Спирайте около секунда меж числата.

А Започвайки от темето, фокусирайте съзнателното си усещане върху различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун ги, докато преми­навате по тях.

3. Когато стигнете до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.

А Запитай се мислено: „Защо имам този на физическом уровне проб­лем?" После оставете мозга Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун си да поброди.

Б. Когато откриете, че мислите за определен човек, пред­ставете си го.

В. Представете си, че си прощавате един на друг. Вижте мислено прегръдка либо ръкостискане, усмивки Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун и поклащане на глава в символ на съгласие. Усещайте колко ви е добре.

4. Повторете мислено: „Винаги ще поддържам тялото и разума си съвършено здрави".

5. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун до 5, ще отворя глаза, ще се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

6. Започнете да броите. Когато стигнете до 3, повторете: „На 5 ще отворя глаза, ще Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се эмоциям волшебно и в отлично здраве, ще се эмоциям по-добре от преди".

7. След 5 отворете глаза и потвърдете мислено: „Аз съм на­пълно буден, эмоциям се волшебно и в отлично здраве, эмоциям Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се по-добре от преди. И наистина е така."

Когато се обучите да влизате в нивото си през вашите 40 сутрешни тренировки с броене вспять, вие придобивате кон­трол на десет-циклична мозъчна Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун честота, едно ниво на разума, смятано по-рано за подсъзнателно. Вие се учите съзнателно да използвате подсъзнателното.

В началните си проучвания научих, че това е измерението на медиумите и ясновидството. Дясното полукълбо, което Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун е интуитивната, творческа и психична част на мозъка, се използва на тази мозъчна честота.

Установяваме, че само 10 на 100 от човечеството е с вродено ясновидство. Ясновидците използват двете полукълба, когато мислят и това Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун формира начина им на животик. Те стават „пророци и мъдреци". Те могат „да излекуват бол­ните, да вдигнат мъртвите, да изцерят прокажените, да про­гонят дяволите".

Вие се обучавате да Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун станете лечител.

Всички ние имаме необходимостта да си помагаме един на друг. Когато помагате на друг, увеличавате способността си да помагате на для себя си. Има два лечебни способа, които сможете да използвате, докато Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун се обучавате, за да помогнете на друг човек със здравословен заморочек. За да имат опти­мални резултати и двата изискват да сме в алфа ниво. Ма­кар и да сте Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун преминали само част от обучението, вече мо­жете да достигнете достатъчно дълбоко ниво на мозга, за да прибавите лечебната си енергия към енергията на страдащ човек. Увеличаването на енергията би могло решително да промени Занятие 5 Помогнете на лекаря си - Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун състоянието. Може би в това е разликата меж боледуване и исцеление.
zanyatiya-sportom-lic-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov.html
zanyatiya-v-interaktivnih-formah-po-ochnoj-i-zaochnoj-forme-obucheniya.html
zanyatiya-v-shkolnom-intellektualnom-klube.html